מבדקי חדירה

מבדקי חדירה לתשתיות

מבדקי חדירה מדמים מתקפות אמיתיות בהם תוקפים עלולים להגיע מהאינטרנט או מפנים הארגון לתשתיות ה-IT. כאשר התוקפים מאתרים את נתיב הכניסה, הם מתפשטים רוחבית לעבר שרתים ארגוניים עליהם נמצא מידע דיגיטלי רגיש השייך לארגון.

קליר גייט משחזרת תרחישי תקיפה באמצעות מבדקי חדירה בתצורות Black box או Gray box, ובכך מסייעת לארגון להבין מהי היעילות של מערכות האבטחה הטכנולוגיות בהתמודות עם איומי סייבר בכל שלב בשרשרת המתקפה.

באמצעות מבדק החדירה לתשתיות ה-IT והערכת בקרות האבטחה, קליר גייט תוכל להמליץ לארגון כיצד יוכל להפחית את הסיכונים באמצעות חיזוק בקרות האבטחה הטכנולוגיות.

מבדקי חדירה לתשתיות

מבדקי חדירה לאפליקציות

ארגונים רבים מנגישים שירותים באמצעות אפליקציות ה-Web וה-Mobile בכדי לספק מענה עסקי ללקוחות, ספקים ושותפים.

יחד עם זאת, שירותים אפליקטביים חושפים את הארגון לסיכוני סייבר בהם תוקפים עלולים לחדור דרכם למידע רגיש, לגנוב אותו ואף להשמידו.

מבדקי החדירה לאפליקציות Web ו-Mobile בתצורות Black box ו-Gray box יסייעו באומדן מוכנות המערכות האפליקטיביות בהתמודדות עם איומי סייבר, וכן ניתן יהיה לספק המלצות ליישום על-מנת להפחית את הסיכונים שנמצאו.

מבדקי חדירה לאפליקציות