סקר סיכונים

סקר סיכונים

ביצוע סקר סיכונים לאיומי הסייבר הינו השלב הראשון והקריטי בתהליך הפחתת סיכוני הסייבר והעלאת רמת אבטחת המידע.

תפקידו של סקר הסיכונים הינו לזהות ולמפות את נקודות הכשל במעגלי אבטחת המידע הארגוניים. נקודות הכשל יוצרות חולשות שתוקפים עלולים לנצל ובכך לסכן את המידע העסקי.

זיהוי החולשות יאפשר לטפל בסיכון שנוצר באמצעות חיזוק בקרות טכנולוגיות וניהוליות,  ובכך להפחית את הסיכונים הנובעים מאיומי סייבר. להלן שלבי התהליך בזיהוי הסיכונים:

  • מבדקי חדירה לתשתיות ה-IT.
  • מבדקי חדירה לאפליקציות Web ו-Mobile.
  • בחינת פערים בבקרות האבטחה הטכנולגיות והניהוליות.
  • הגדרת רמת הסיכון בהתאם לסבירות ופוטנציאל הנזק.
  • מתן המלצות לפי גובה הסיכון וקושי היישום.
סקר סיכונים