סקירת קוד וטכנולוגיות

סקירת קוד

פיתוח מערכת אפליקטיבית הינו תהליך מורכב בו נכתב הקוד המאפשר את הפעלתה של המערכת. לעיתים, בעת כתיבת הקוד נגרמות טעויות ממגוון סיבות כגון טעויות אנוש וחוסר בידע מקצועי.

הליך סקירת הקוד מבוצע בתצורה של White Box. משמעות הדבר היא שהמומחה הבודק את המערכת חשוף לקוד המקור של המערכת בצורה מלאה. הקוד מנותח על-ידי המומחה באופן ידני ובצורה קפדנית ובכך מאפשר לזהות שגיאות אשר עלולות לאפשר לתוקפים לנצל מפגעים במערכת ובכך לסכן אותה ומשתמשיה.

סקירת קוד

סקירת טכנולוגיות

נושא אבטחת המידע של מערכת טכנולוגית לעיתים חומק “מתחת לראדר” במחזור החיים של פיתוח המערכת. מציאות זו, חושפת ארגונים לסיכונים בהם מוצר טכנולוגי הנכנס לארגון במטרה להועיל, עלול ליצור סיכון אבטחתי.

מומחי קליר גייט בוחנים את היבטי האבטחה במערכות טכנולגיות על-ידי זיהוי פרצות אבטחה ברמה האפליקטיבית. פרצות אלו עלולות לאפשר לתוקפים לנצלם ולהגיע למידע ארגוני.

בנוסף, מומחי קליר גייט בוחנים את שלל טכנולגיות הגנת סייבר, לרבות החדשות שבהן, וזאת על-מנת לוודא כי אכן מספקות ערך מוסף והינן יעילות למערך אבטחת המידע הארגוני.

סקירת טכנולוגיות