סקירת קוד וטכנולוגיות

סקירת קוד

חסר תוכן

סקירת קוד

סקירת טכנולוגיות

נושא אבטחת המידע של מערכת טכנולוגית לעיתים חומק “מתחת לראדר” במחזור החיים של פיתוח המערכת. מציאות זו, חושפת ארגונים לסיכונים בהם מוצר טכנולוגי הנכנס לארגון במטרה להועיל, עלול ליצור סיכון אבטחתי.

מומחי קליר גייט בוחנים את היבטי האבטחה במערכות טכנולגיות על-ידי זיהוי פרצות אבטחה ברמה האפליקטיבית. פרצות אלו עלולות לאפשר לתוקפים לנצלם ולהגיע למידע ארגוני.

בנוסף, מומחי קליר גייט בוחנים את שלל טכנולגיות הגנת סייבר, לרבות החדשות שבהן, וזאת על-מנת לוודא כי אכן מספקות ערך מוסף והינן יעילות למערך אבטחת המידע הארגוני.

סקירת טכנולוגיות