ניהול אבטחת מידע

שירות CISO

תפקידו של אחראי אבטחת המידע הינו מהותי בשמירה על המשכיותו העסקית של הארגון. על האחראי לנהל היבטים במעגלי אבטחת המידע השונים, וזאת באמצעות הנחיית תהליכים ובקרתם כי ייושמו על פי דרישות ותקנים.

על מנת לבצע את התפקיד באופן מיטבי, ה-CISO אשר אחראי על אבטחת המידע נדרש להכיר את תהליכיו העסקיים של הארגון ולשלב בהם נושאי אבטחת מידע על-מנת להגן עליהם. קליר גייט מסייעת לארגונים כאחראית אבטחת מידע לפי השיטה הבאה:

  • לימוד תהליכים עסקיים וסיווג נכסים קריטיים.
  • מיפוי מקורות האיום על המידע הדיגיטלי בארגון.
  • קביעת רמות סיכון והחלטה כיצד להתייחס לסיכון.
  • טיפול בסיכונים באמצעות יישום בקרות אבטחה טכנולוגיות וניהוליות.
  • בקרה על תהליך היישום.
ניהול אבטחת מידע