ניהול אבטחת מידע

ניהול אבטחת מידע

תפקידו של אחראי אבטחת המידע הינו מהותי בשמירה על המשכיותו העסקית של הארגון. על האחראי לנהל היבטים במעגלי אבטחת המידע השונים, וזאת באמצעות הנחיית תהליכים ובקרתם כי ייושמו על פי דרישות ותקנים.

על מנת לבצע את התפקיד באופן מיטבי, אחראי אבטחת המידע נדרש להכיר את תהליכיו העסקיים של הארגון ולשלב בהם נושאי אבטחת מידע על-מנת להגן עליהם. קליר גייט מסייעת לארגונים כאחראית אבטחת מידע לפי השיטה הבאה:

  • לימוד תהליכים עסקיים וסיווג נכסים קריטיים.
  • מיפוי מקורות האיום על המידע הדיגיטלי בארגון.
  • קביעת רמות סיכון והחלטה כיצד להתייחס לסיכון.
  • טיפול בסיכונים באמצעות יישום בקרות אבטחה טכנולוגיות וניהוליות.
  • בקרה על תהליך היישום.
ניהול אבטחת מידע