חקירות מחשב

חקירות מחשב

אירועי אבטחה עלולים להוביל לביצוע עבירות בלתי-חוקיות. גורמים שאינם מורשים עלולים לגשת למידע דיגיטלי רגיש הקיים במחשבים ובמכשירים ניידים, לגנוב אותו ולמחוק את עקבותיהם במטרה להשמיד ראיות המובילות לעבירה.

איתור העבירה שבוצעה ומציאת העבריין דורשת ביצוע חקירה דיגיטלית. מומחי Clear Gate מנתחים את המידע שנאסף מזירת האירוע באמצעות כלי חקירה מתקדמים ושחזור זירת הפשע במעבדה. המומחים מייבאים את מערך הקבצים ומערכת ההפעלה, מחפשים דפוסי התנהגות חשודים במערכת ההפעלה ומשחזרים את העקבות המובילות לעבריין. בסיום החקירה, המומחים ימליצו על דרכים להקטנת הסיכון על מנת למנוע אירועים דומים בעתיד.

חקירות מחשב