הנדסה חברתית ומודעות

הנדסה חברתית

ארגונים משקיעים משאבים רבים בחיזוק בקרות האבטחה על-מנת להפחית את סיכוני הסייבר.

יחד עם זאת, תוקפים עלולים להצליח להגיע לרשת האירגונית על-ידי טכניקות הנדסה חברתית אשר מטרתן לתמרן עובדים, ובעזרתם להחדיר פוגענים.

קליר גייט מבצעת הנדסה חברתית על עובדים אירגוניים באמצעות מתקפות ממוקדות (Spear Phishing) או חוצות ארגון (Phishing). זאת במטרה להעריך את רמת מודעותם לאיומי הסייבר ולשפר תהליכים להעלאת המודעות לנושא.

הנדסה חברתית

הדרכות מודעות

מודעותם של עובדי הארגון לסכנות הקיימות באינטרנט הינה קריטית להפחתת איומים.

העובדים הינם החוליה החלשה בשרשרת הבקרות בארגון, וזאת משום שבניגוד למערכות אכיפה שהתנהגותם קבועה, התנהגותם של בני אדם אינה צפויה וניתנת להשפעה.

קליר גייט מסייעת בהעלאת מודעות עובדי הארגון באמצעות סדנאות בנושא סוגי האיומים הקיימים בעולם הסייבר ותרחישי מתקפה שכיחים. ההדרכות מיועדת לכלל העובדים ולהנהלה הבכירה בפרט.

הדרכות מודעות