ארכיטקטורה מאובטחת

ארכיטקטורה מאובטחת

כאשר ארגון בוחן מערכת מידע חדשה, ישנו צורך לאפיין את המערכת ולהבין מי הם משתמשיה, רכיביה, ומהם יחסי הגומלין בינה לבין מערכות אחרות בארגון.

בעזרת מידע זה, ניתן יהיה לעצב את היישום של המערכת ברשת הארגונית בהשוואה להיבטי אבטחת מידע השונים וזאת במטרה להימנע מיצירת סיכון מיותר.

מעבר לכך, תהליכים עסקיים עלולים לסכן את הארגון ונדרשים צעדים של הפרדת סביבות בין סוגי שירותים ו/או משתמשים.

לדוגמא, סביבת עבודה אשר מספקת שירותים לעולם, תופרד בעזרת חומת-אש ומדיניות מסביבת העבודה של שירותים פנימיים, וזאת על-מנת להפחית את סיכוני הסייבר.

קליר גייט מייעצת בנושאי הארכיטקטורה והתשתיות הבאים:

  • הפרדת רשתות פנימיות, סביבות DMZ, סביבות WiFi.
  • עיצוב חדרי שרתים לפי שירותים ומשתמשים.
  • אכיפת מדיניות בחומת האש.
  • עיצוב היישום של מערכת מידע חדשה בהיבטי אבטחת מידע.
  • חיבור משתמשים מרוחקים לארגון.
  • שרידות.
ארכיטקטורה מאובטחת