ניתוח נוזקות

ניתוח נוזקות

תוכנות האנטי-וירוס הינן בעלות יכולות גבוהות באיתור ונטרול נוזקות. למרות זאת, בעידן האינטרנט נוזקות נוצרות בקצב מהיר, ויצרני האנטי-וירוס אינם מסוגלים לספק מענה לכל נוזקה חדשה.

התוקפים משתמשים בטכניקות מתקדמות לעקיפת המערכות לזיהוי נוזקות כגון תוכנות אנטי-וירוס ו-Sandbox,  ובכך מצליחים להפעיל את הקוד הזדוני בארגון מבלי שינוטרל.

מומחי Clear Gate מנתחים את התנהגות הנוזקה באמצעות שימוש בהנדסה הפוכה ושיטות ניתוח סטטיות ודינמיות. זיהוי התנהגות הנוזקה תסייע למומחים לאסוף פרטים בנוגע לנזק שנגרם כתוצאה מחדירת הנוזקה לארגון ויאפשר את נטרולה.

ניתוח נוזקות