הנדסה חברתית

הנדסה חברתית

ארגונים משקיעים משאבים רבים בחיזוק בקרות האבטחה על-מנת להפחית את סיכוני הסייבר.

יחד עם זאת, תוקפים עלולים להצליח להגיע לרשת האירגונית על-ידי טכניקות הנדסה חברתית אשר מטרתן לתמרן עובדים, ובעזרתם להחדיר פוגענים.

קליר גייט מבצעת הנדסה חברתית על עובדים אירגוניים באמצעות מתקפות ממוקדות (Spear Phishing) או חוצות ארגון (Phishing). זאת במטרה להעריך את רמת מודעותם לאיומי הסייבר ולשפר תהליכים להעלאת המודעות לנושא.

הנדסה חברתית